องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีง

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553


    เอกสารประกอบ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีง
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2553
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ