องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


สรุปการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ