องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์ร่างประกวดราคาจ้าง e-bidding จำนวน 2

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที 8
โดยจัดให้มีการรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ 24 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดแนบท้ายนี้


    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ร่างประกวดราคาจ้าง e-bidding จำนวน 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ