องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานสภาฯ


กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ