องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ