องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี


ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ