องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี


ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ