องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง


รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ