องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.


ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านสุขภาพ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ 2562

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ