องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


การสำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโ่ชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการสำรวจทรัพยากรท้องถ่ิน  ทรัพยากรพืชในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านงิ้ว  

    เอกสารประกอบ การสำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ