องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนพัฒนาการศึกษา


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 

    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ