องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


สถิติการให้บริการของอบต.ท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ

    รายละเอียดข่าว

สถิติการให้บริการของอบต.ท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ 2564(ระหว่างเดือน ต.ค.63-เดือน มี.ค. 64)

    เอกสารประกอบ

สถิติการให้บริการของอบต.ท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มี.ค65)
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ