องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี


ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2556-2558)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2556-2558)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ