องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การพัฒนาบุคคล ประจำปี 2564 (ครั้งที่3)

    รายละเอียดข่าว

การพัฒนาบุคคล ประจำปี 2564 (ครั้งที่3)

    เอกสารประกอบ การพัฒนาบุคคล ประจำปี 2564 (ครั้งที่3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ