องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

    รายละเอียดข่าว

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

    เอกสารประกอบ เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ