องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2564    เอกสารประกอบ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ