องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
  ข้อมูลการส่งเสริมอาชีพของตำบลท่าจะหลุงอาชีพ ประจำป...[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 143]
 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยลมพัดบ้านพัง [วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศ...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 238]
 
  กิจกรรมเด็กรดนำ้พระพุทธและครู เนื่องในเทศกาลสงกราน...[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 198]
 
  วัฒนธรรมองค์กรการรณรงค์ต่อต้านการทุตจริต[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 198]
 
  กิจกรรมเวียนเทียน 2564[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 261]
 
  การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุ...[วันที่ 2021-01-25][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้ที่มีภา...[วันที่ 2020-12-28][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย[วันที่ 2020-11-25][ผู้อ่าน 276]
 
  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรร...[วันที่ 2020-10-13][ผู้อ่าน 368]
 
  รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %[วันที่ 2020-09-24][ผู้อ่าน 291]
 
  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ...[วันที่ 2020-09-18][ผู้อ่าน 298]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13