องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
  รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %[วันที่ 2020-09-24][ผู้อ่าน 375]
 
  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ...[วันที่ 2020-09-18][ผู้อ่าน 366]
 
  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-08-29][ผู้อ่าน 250]
 
  กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้อมู...[วันที่ 2020-08-21][ผู้อ่าน 340]
 
  ภาพลานกีฬาในตำบลท่าจะหลุง[วันที่ 2020-04-02][ผู้อ่าน 136]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 63[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 332]
 
  รูปภาพ การตรวจสอบการการทิ้งขยะของร้านวัสดุก่อสร้า...[วันที่ 2020-03-11][ผู้อ่าน 152]
 
  รูปภาพ การตรวจสอบการปล่อยน้ำทิ้ง บ้านนายอานนท์ ป...[วันที่ 2020-02-10][ผู้อ่าน 149]
 
  กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา...[วันที่ 2020-01-30][ผู้อ่าน 331]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเ...[วันที่ 2020-01-22][ผู้อ่าน 258]
 
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประ...[วันที่ 2020-01-08][ผู้อ่าน 360]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แ...[วันที่ 2019-11-29][ผู้อ่าน 135]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14