องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (๒๕๕๖ -๒๕๕๙)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (๒๕๕๖ -๒๕๕๙)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ