องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ปรับปรุงฉ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงได้ปรับแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔  ปี ปรับปรุงฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)  ตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

    เอกสารประกอบ ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ปรับปรุงฉ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ