องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี


ปรกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 -2559

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

    เอกสารประกอบ ปรกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 -2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ