องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงฉบับที่ ๔

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงฉบับที่ ๔ ตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ฑฤษภาคม ๒๕๕๖

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงฉบับที่ ๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ