องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2558 - 2562)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2558 - 2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ