องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2558 - 2562)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2558 - 2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ