องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต


การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ