องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ