องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว


ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 (ที่ดินนางเทียบ น้อยทะเล ถึงแยกถนนคอนกรีต)    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ