องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบ 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]18
2 แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 7 มี.ค. 2566 ]31
3 แผนดำเนินงานประจำปี 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]31
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 3 ก.พ. 2565 ]141
5 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]134
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 2 มี.ค. 2564 ]173
7 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]179
8 แผนดำเนินงาน 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 7 พ.ค. 2563 ]176
9 แผนดำเนินงาน 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 10 มี.ค. 2563 ]168
10 แผนดำเนินงาน 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 1 พ.ย. 2562 ]170
11 แผนดำเนินงาน 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]160
12 แผนดำเนินงานประจำปี 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]174
13 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 แผ่นที่ 2 [ 24 ก.ย. 2561 ]167
14 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 แผ่นที่ 3 [ 24 ก.ย. 2561 ]165
15 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 แผ่นที่ 4 [ 24 ก.ย. 2561 ]166
16 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 แผ่นที่ 5 [ 24 ก.ย. 2561 ]165
17 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่3 แผ่นที่ 6 [ 24 ก.ย. 2561 ]164
18 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 แผ่นที่ 7 [ 24 ก.ย. 2561 ]162
19 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 แผ่นที่ 1 [ 24 ก.ย. 2561 ]169
20 แผนดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 แผ่นที่1 [ 25 ก.ค. 2561 ]171
 
หน้า 1|2|3