องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั [ 25 พ.ค. 2565 ]63
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]68
3 ประกาศแผนอัตรากำลัง ปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]118
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560) [ 1 ต.ค. 2557 ]134
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงฉบับที่ 5 [ 4 มิ.ย. 2557 ]127
6 ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ปรับปรุงฉบ [ 4 มิ.ย. 2557 ]130
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงฉบับที่ 3 [ 24 ม.ค. 2557 ]130
8 ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ปรับปรุงฉ [ 4 มิ.ย. 2556 ]129
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงฉบับที่ ๔ [ 4 มิ.ย. 2556 ]125
10 ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ปรับปรุงฉ [ 9 ม.ค. 2556 ]136
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงฉบับที่ ๒ [ 9 ม.ค. 2556 ]127
12 ประกาศกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (๒๕๕๖ -๒๕๕๙) [ 15 ต.ค. 2555 ]120