องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]71
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติงาน ปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]62
3 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]69
4 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]115
5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติงาน ปี 2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]123
6 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]120
7 ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆที่ขอรับการสนั [ 1 ต.ค. 2562 ]120
8 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานประจำปีกองทุนห [ 22 พ.ย. 2561 ]114
9 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลั [ 22 ต.ค. 2561 ]114
10 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนก [ 22 ต.ค. 2561 ]117
11 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก [ 17 ต.ค. 2561 ]105
12 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักปร [ 4 ต.ค. 2561 ]118
13 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก [ 23 ม.ค. 2560 ]119
14 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกาศใช้แผนปฏิบัติงานประจำปี [ 6 ก.พ. 2558 ]126
15 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหล [ 15 ธ.ค. 2557 ]129
16 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักป [ 8 ธ.ค. 2557 ]126
17 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท [ 1 เม.ย. 2556 ]128
18 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2556 [ 27 มี.ค. 2556 ]125
19 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2556 [ 20 ก.พ. 2556 ]128
20 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน ร่ [ 11 ก.พ. 2556 ]123
 
หน้า 1|2