องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต [ 26 ธ.ค. 2565 ]19
2 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]22
3 ประกาศใช้แผนกองทุนฯ ปีงบ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]22
4 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]19
5 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]105
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติงาน ปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]98
7 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]101
8 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]151
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติงาน ปี 2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]163
10 ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]165
11 ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆที่ขอรับการสนั [ 1 ต.ค. 2562 ]153
12 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานประจำปีกองทุนห [ 22 พ.ย. 2561 ]145
13 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลั [ 22 ต.ค. 2561 ]151
14 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนก [ 22 ต.ค. 2561 ]151
15 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก [ 17 ต.ค. 2561 ]139
16 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักปร [ 4 ต.ค. 2561 ]158
17 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก [ 23 ม.ค. 2560 ]154
18 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกาศใช้แผนปฏิบัติงานประจำปี [ 6 ก.พ. 2558 ]161
19 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหล [ 15 ธ.ค. 2557 ]161
20 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักป [ 8 ธ.ค. 2557 ]171
 
หน้า 1|2