องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานวางท่อ หมู่ที่ 9 [ 22 พ.ย. 2562 ]142
22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 [ 16 ส.ค. 2562 ]150
23 โครงการก่่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายคลองจานเอน [ 16 ส.ค. 2562 ]146
24 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้ [ 16 ส.ค. 2562 ]150
25 โครงการซ่อมแซมถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]141
26 โครงการซ่อมแซมถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]164
27 โครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]144
28 โครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]144
29 โครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 ก.ย. 2561 ]143
30 โครงการซ่อมแซมแอสฟัสติกคอนกรีตฯ สายขี้ตุ่น - หนองส [ 11 ส.ค. 2560 ]149
31 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 (จากที่นานายบุญ [ 22 พ.ค. 2560 ]141
32 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 (จากที่ดินนางส [ 22 พ.ค. 2560 ]163
33 โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้าน [ 22 พ.ค. 2560 ]133
34 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายดวน [ 9 ก.พ. 2560 ]140
35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (ตัดถนนใหม่สายจ [ 9 ก.พ. 2560 ]154
36 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (จากบ้านตาเสมไ [ 9 ก.พ. 2560 ]137
37 ราคากลางงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้า [ 30 พ.ย. 2559 ]141
38 ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้า [ 30 พ.ย. 2559 ]132
 
|1หน้า 2