องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมฯ ให้อปท. [ 2 ต.ค. 2558 ]115
182 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้ [ 30 ก.ย. 2558 ]136
183 รายงานลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน [ 30 ก.ย. 2558 ]105
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน [ 29 ก.ย. 2558 ]126
185 สอบราคาซื้อ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) [ 29 ก.ย. 2558 ]131
186 สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิว Asphaltic Concrete หมู่ [ 29 ก.ย. 2558 ]134
187 ประชาสัมพันธ์ถนนสายหลัก โครงการซ่อมสร้างผิวทางแคปซ [ 24 ก.ย. 2558 ]97
188 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 24 ก.ย. 2558 ]105
189 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]102
190 แผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งบเงินอุดหนุนเฉพ [ 18 ก.ย. 2558 ]108
191 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนกันยายน [ 26 ส.ค. 2558 ]100
192 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพฯ ป [ 26 ส.ค. 2558 ]106
193 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน(ขออนุญาตสูบน้ำ) [ 3 ส.ค. 2558 ]97
194 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน(ขอสนับสนุนน้ำอุปโ [ 3 ส.ค. 2558 ]99
195 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพฯ ป [ 24 ก.ค. 2558 ]103
196 ประชาสัมพันธ์ถนนสายหลัก (สายขี้ตุ่น-โคกวังวน และสา [ 24 ก.ค. 2558 ]97
197 คู่มือสำหรับประชาชน [ 23 ก.ค. 2558 ]109
198 กิจกรรมบวชป่า สำนักสงฆ์บ้านงิ้ว [ 9 ก.ค. 2558 ]108
199 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค [ 6 ก.ค. 2558 ]117
200 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพฯ ป [ 29 พ.ค. 2558 ]99
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16