องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2559 - 2561) [ 19 พ.ค. 2558 ]103
202 ประกาศ ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบเคพซิล [ 6 พ.ค. 2558 ]107
203 ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2558 [ 2 พ.ค. 2558 ]120
204 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพฯ ป [ 30 เม.ย. 2558 ]111
205 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ปี 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]104
206 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ [ 23 มี.ค. 2558 ]159
207 ประกาศผลการประมูลจ้าง [ 11 มี.ค. 2558 ]115
208 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ [ 2 ก.พ. 2558 ]115
209 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุและผู้ด [ 2 ก.พ. 2558 ]105
210 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิ [ 22 ธ.ค. 2557 ]110
211 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักป [ 17 ธ.ค. 2557 ]136
212 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรตำบลท่ [ 2 ธ.ค. 2557 ]112
213 แนวทางการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน [ 25 พ.ย. 2557 ]111
214 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 14 พ.ย. 2557 ]118
215 ประกาศการขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำป [ 30 ต.ค. 2557 ]110
216 การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมฯ ให้อปท. [ 1 ต.ค. 2557 ]114
217 ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมโครงการอบ [ 1 ก.ย. 2557 ]120
218 ขอเชิญร่วมงานงานโครงการวันผู้สูงอายุปี 2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]113
219 โครงการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติการ ปร [ 9 ม.ค. 2557 ]112
220 ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน [ 6 ม.ค. 2557 ]114
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16