องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 352 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 กิจกรรมบวชป่า สำนักสงฆ์บ้านงิ้ว [ 9 ก.ค. 2558 ]138
242 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค [ 6 ก.ค. 2558 ]279
243 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพฯ ป [ 29 พ.ค. 2558 ]117
244 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2559 - 2561) [ 19 พ.ค. 2558 ]126
245 ประกาศ ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบเคพซิล [ 6 พ.ค. 2558 ]128
246 ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2558 [ 2 พ.ค. 2558 ]146
247 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพฯ ป [ 30 เม.ย. 2558 ]135
248 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ปี 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]122
249 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ [ 23 มี.ค. 2558 ]256
250 ประกาศผลการประมูลจ้าง [ 11 มี.ค. 2558 ]136
251 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ [ 2 ก.พ. 2558 ]139
252 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุและผู้ด [ 2 ก.พ. 2558 ]125
253 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิ [ 22 ธ.ค. 2557 ]134
254 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักป [ 17 ธ.ค. 2557 ]170
255 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรตำบลท่ [ 2 ธ.ค. 2557 ]133
256 แนวทางการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน [ 25 พ.ย. 2557 ]134
257 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 14 พ.ย. 2557 ]138
258 ประกาศการขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำป [ 30 ต.ค. 2557 ]128
259 การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมฯ ให้อปท. [ 1 ต.ค. 2557 ]138
260 ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมโครงการอบ [ 1 ก.ย. 2557 ]143
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18