องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 แจ้งแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริ [ 24 ก.ค. 2554 ]117
282 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง [ 11 ก.ค. 2554 ]112
283 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง [ 8 ก.ค. 2554 ]112
284 ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์และต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ประ [ 8 ก.ค. 2554 ]110
285 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลท่าจะหลุงไปเลือกตั้ง [ 16 มิ.ย. 2554 ]113
286 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2554 [ 21 มี.ค. 2554 ]109
287 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิ [ 24 ธ.ค. 2553 ]107
288 การลงทะเบียนคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ประ [ 23 พ.ย. 2553 ]110
289 การลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ [ 23 พ.ย. 2553 ]112
290 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง [ 23 พ.ย. 2553 ]112
291 โครงการ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรชุมชน [ 23 พ.ย. 2553 ]113
292 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553 [ 23 พ.ย. 2553 ]104
293 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญบวชป่า ปฏิบัติธรรมเทิดพระเกี [ 18 พ.ย. 2553 ]109
294 การมอบข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ [ 14 ก.ย. 2553 ]108
295 อบต.ท่าจะหลุง ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก [ 5 ส.ค. 2553 ]118
296 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 2554-2558 [ 24 มิ.ย. 2553 ]108
297 โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ [ 7 มิ.ย. 2553 ]112
298 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำ [ 5 มิ.ย. 2553 ]105
299 แจ้งประชาสัมพันธ์การขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กั [ 2 มิ.ย. 2553 ]111
300 ประชาสัมพันธ์การมอบเบี้ยสงเคราะห์ยังชีพแก่ผู้สูงอา [ 2 มิ.ย. 2553 ]106
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16