องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 กิจกรรมรดน้ำพระพุทธรูป รดน้ำครู เนื่องในเทศกาลสงกร [ 2 เม.ย. 2564 ]134
22 โครงการเยี่ยมบ้าน ปี 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]126
23 การรับสมัครเด็กเข้าเรียนที๋ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 มี.ค. 2564 ]121
24 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 28 ม.ค. 2564 ]126
25 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าจะหลุง ประจำปี 25 [ 8 ม.ค. 2564 ]71
26 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคั [ 12 พ.ย. 2563 ]71
27 ติดตามและประเมินผลแผนฯ 2563 ไครมาสที4 [ 2 พ.ย. 2563 ]118
28 ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอ [ 2 พ.ย. 2563 ]66
29 งานทำบุญถวายกฐินสามัคคี [ 25 ต.ค. 2563 ]119
30 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของช [ 16 ต.ค. 2563 ]120
31 ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายงานสรุปยอดผู้ได้ [ 8 ต.ค. 2563 ]64
32 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]123
33 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก และพนักงานส่วนตำบล [ 27 ก.ย. 2563 ]114
34 การประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที [ 23 ก.ย. 2563 ]109
35 การประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2563 ]115
36 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ [ 22 ก.ย. 2563 ]122
37 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]111
38 ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด [ 1 ก.ย. 2563 ]110
39 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปล [ 28 ส.ค. 2563 ]115
40 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้ [ 21 ส.ค. 2563 ]107
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16