องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 31 ก.ค. 2563 ]110
42 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร [ 30 ก.ค. 2563 ]111
43 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปล [ 28 ก.ค. 2563 ]112
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 [ 21 ก.ค. 2563 ]106
45 ติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2563 ไครมาส3 [ 16 ก.ค. 2563 ]112
46 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จำนวน 2 โครงการ [ 10 ก.ค. 2563 ]111
47 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้ง จำนวน 2 โครงการ [ 10 ก.ค. 2563 ]108
48 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]122
49 ข้อบัญญัติ อบต. เรื่องการควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยส [ 18 พ.ค. 2563 ]112
50 ติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2563 ไครมาส2 [ 16 เม.ย. 2563 ]113
51 การคัดแยกขยะในชุมชน [ 31 มี.ค. 2563 ]113
52 รายงานการตรวจสอบการปล่อยน้ำเสีย [ 20 มี.ค. 2563 ]112
53 ฐานข้อมูลสุนัข-แมว (Rabies One Data) [ 9 มี.ค. 2563 ]112
54 การประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด [ 28 ก.พ. 2563 ]107
55 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25 [ 28 ก.พ. 2563 ]115
56 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แก้ไขเพิ่มเติมเป [ 19 ก.พ. 2563 ]115
57 การรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 1/2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]118
58 ติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2563 ไครมาส1 [ 23 ม.ค. 2563 ]116
59 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวั [ 22 ม.ค. 2563 ]113
60 ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.ท่าจ [ 19 ม.ค. 2563 ]120
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16