องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 15 ม.ค. 2563 ]103
62 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีปี63 [ 9 ม.ค. 2563 ]108
63 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]117
64 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมส่งเสริมก [ 3 ม.ค. 2563 ]106
65 โครงการบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่ [ 27 ธ.ค. 2562 ]112
66 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผ [ 2 ธ.ค. 2562 ]107
67 ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบป [ 4 พ.ย. 2562 ]104
68 กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอนำ้หุบใหญ่ หมู่ 6 [ 28 ต.ค. 2562 ]110
69 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]104
70 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ต.ค. 2562 ]108
71 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจ [ 4 ต.ค. 2562 ]104
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]113
73 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำป [ 1 ต.ค. 2562 ]108
74 ประชาสัมพันธ์แผนพัสดุประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]114
75 ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอ [ 1 ต.ค. 2562 ]112
76 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ก.ย. 2562 ]112
77 กิจกรรมจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่ [ 26 ส.ค. 2562 ]112
78 โครงการอบรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่าง [ 20 ส.ค. 2562 ]107
79 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่2 [ 16 ส.ค. 2562 ]109
80 ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีต ม.2(บ้านนางพิมพ์) [ 16 ส.ค. 2562 ]109
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16