องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 352 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด [ 1 ก.ย. 2563 ]129
82 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปล [ 28 ส.ค. 2563 ]135
83 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้ [ 21 ส.ค. 2563 ]125
84 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 31 ก.ค. 2563 ]133
85 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร [ 30 ก.ค. 2563 ]136
86 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปล [ 28 ก.ค. 2563 ]130
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 [ 21 ก.ค. 2563 ]126
88 ติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2563 ไครมาส3 [ 16 ก.ค. 2563 ]137
89 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จำนวน 2 โครงการ [ 10 ก.ค. 2563 ]128
90 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้ง จำนวน 2 โครงการ [ 10 ก.ค. 2563 ]126
91 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]144
92 ข้อบัญญัติ อบต. เรื่องการควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยส [ 18 พ.ค. 2563 ]132
93 ติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2563 ไครมาส2 [ 16 เม.ย. 2563 ]136
94 การคัดแยกขยะในชุมชน [ 31 มี.ค. 2563 ]132
95 รายงานการตรวจสอบการปล่อยน้ำเสีย [ 20 มี.ค. 2563 ]134
96 ฐานข้อมูลสุนัข-แมว (Rabies One Data) [ 9 มี.ค. 2563 ]129
97 การประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด [ 28 ก.พ. 2563 ]127
98 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25 [ 28 ก.พ. 2563 ]137
99 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แก้ไขเพิ่มเติมเป [ 19 ก.พ. 2563 ]132
100 การรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 1/2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]163
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18