องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 [ 16 ส.ค. 2562 ]114
82 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต ม5 (บ้านนางสมพร) [ 16 ส.ค. 2562 ]112
83 กิจกรรมติดป้ายรหัสประจำพรรณไม้ [ 16 ส.ค. 2562 ]116
84 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจ [ 5 ส.ค. 2562 ]111
85 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ [ 18 ก.ค. 2562 ]114
86 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ใช้นำ้จากสถานีสู [ 18 ก.ค. 2562 ]111
87 จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 3 [ 10 ก.ค. 2562 ]118
88 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าจะหลุง [ 1 ก.ค. 2562 ]114
89 กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 28 มิ.ย. 2562 ]112
90 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์นำ้เฉลิมพระเกียรต [ 25 มิ.ย. 2562 ]113
91 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ณ เด [ 19 มิ.ย. 2562 ]108
92 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]111
93 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเฉลิมพระเกียร [ 26 เม.ย. 2562 ]105
94 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทร [ 11 เม.ย. 2562 ]0
95 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์ขยะม [ 8 เม.ย. 2562 ]118
96 ติดตามประเมินผลแผน 2562 ครั้งที่2 [ 26 มี.ค. 2562 ]117
97 เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ [ 18 มี.ค. 2562 ]117
98 ฐานข้อมูลแหล่งน้ำเสียจากชุมชน [ 11 มี.ค. 2562 ]113
99 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส [ 11 มี.ค. 2562 ]110
100 รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก [ 25 ม.ค. 2562 ]111
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16