องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 352 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 โครงการอบรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่าง [ 20 ส.ค. 2562 ]128
122 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่2 [ 16 ส.ค. 2562 ]128
123 ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีต ม.2(บ้านนางพิมพ์) [ 16 ส.ค. 2562 ]127
124 ราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 [ 16 ส.ค. 2562 ]133
125 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต ม5 (บ้านนางสมพร) [ 16 ส.ค. 2562 ]132
126 กิจกรรมติดป้ายรหัสประจำพรรณไม้ [ 16 ส.ค. 2562 ]139
127 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจ [ 5 ส.ค. 2562 ]131
128 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ [ 18 ก.ค. 2562 ]143
129 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ใช้นำ้จากสถานีสู [ 18 ก.ค. 2562 ]151
130 จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 3 [ 10 ก.ค. 2562 ]163
131 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าจะหลุง [ 1 ก.ค. 2562 ]133
132 กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 28 มิ.ย. 2562 ]132
133 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์นำ้เฉลิมพระเกียรต [ 25 มิ.ย. 2562 ]133
134 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ณ เด [ 19 มิ.ย. 2562 ]129
135 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]133
136 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเฉลิมพระเกียร [ 26 เม.ย. 2562 ]122
137 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทร [ 11 เม.ย. 2562 ]19
138 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์ขยะม [ 8 เม.ย. 2562 ]137
139 ติดตามประเมินผลแผน 2562 ครั้งที่2 [ 26 มี.ค. 2562 ]138
140 เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ [ 18 มี.ค. 2562 ]139
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18