องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย [ 9 มี.ค. 2561 ]112
122 ภาพถ่ายการสำรวจพร้อมกำหนดจุดการแบ่งพื้นที่ป่าปกปัก [ 22 ก.พ. 2561 ]106
123 รายงานการประชุมสภาอบต.ทา่จะหลุง สมัยสามัญ สมัยที่ [ 15 ก.พ. 2561 ]110
124 การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ [ 25 ธ.ค. 2560 ]117
125 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]109
126 ประกาศ [ 27 พ.ย. 2560 ]105
127 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 27 พ.ย. 2560 ]105
128 ประกาศแผนดำเนินงาน 2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]109
129 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ต.ค. 2560 ]112
130 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2560 ]104
131 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 27 ก.ย. 2560 ]109
132 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 ก.ย. 2560 ]102
133 ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (จากบ้านนา [ 2 ส.ค. 2560 ]110
134 โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2560 [ 30 มิ.ย. 2560 ]106
135 ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (จากบริเวณ [ 24 มี.ค. 2560 ]108
136 ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (จากบ้านนา [ 24 มี.ค. 2560 ]106
137 ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (จากบ้านนา [ 24 มี.ค. 2560 ]106
138 แผนผังการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.ท่าจะหลุง [ 8 มี.ค. 2560 ]112
139 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ท่าจะหลุง [ 22 ก.พ. 2560 ]118
140 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (ตัดถนนใหม่สายจ [ 9 ก.พ. 2560 ]104
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16