องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ขอเชิญเสนอราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ [ 5 ส.ค. 2559 ]119
162 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 24 มิ.ย. 2559 ]108
163 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกาดเลน (ราวกันตก) หมู [ 24 มิ.ย. 2559 ]109
164 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นไทย [ 3 มิ.ย. 2559 ]124
165 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) ปรับปรุงฉบับ [ 13 พ.ค. 2559 ]105
166 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำ (จากหมู่ท [ 10 พ.ค. 2559 ]147
167 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำ (จากหมู่ที่ 9 ถึ [ 10 พ.ค. 2559 ]109
168 ประชาสัมพันธ์โครงการท่าจะหลุงลดอุบัติเหตุ Drive Sa [ 26 เม.ย. 2559 ]107
169 นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง [ 1 เม.ย. 2559 ]101
170 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ [ 1 เม.ย. 2559 ]101
171 ภาพการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม [ 28 มี.ค. 2559 ]110
172 ภาพการประชุมคณะทำงานกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2559 ]108
173 รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พ [ 4 มี.ค. 2559 ]455
174 การฝึกอบรมปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน [ 4 มี.ค. 2559 ]108
175 พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุม [ 4 มี.ค. 2559 ]108
176 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประก [ 1 มี.ค. 2559 ]111
177 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประม [ 28 ม.ค. 2559 ]109
178 การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้ [ 24 ธ.ค. 2558 ]111
179 งบการเงินประจำปีงประมาณ พ.ศ.2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]115
180 โครงการป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ [ 8 ต.ค. 2558 ]106
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16